Regression testing voor Marelec software op een Jenkins build server

De bedoeling van dit project was een reeks regressie testen te doen waarbij de embedded software gebuild en getest werd voor bepaalde inputs waarbij de uitkomst binnen bepaalde waarden moest vallen. We hebben dit ingebouwd  in het bestaande build systeem Jenkins. Voor de regressietesten gebruikten we geen Java of Gradle, maar wel Python scripts omwille […]

Refactoring van een database migratie tool

Een van de opmerkelijkste taken bij Dana was een upgrade met database migratie van het testsysteem. We kregen daarvoor een update programma van de leverancier van de test software, maar de database BLOBs werden daarbij niet overgezet daar dit enkel in ons systeem werd gebruikt. Door inspectie van de BLOB op MySQL konden we de […]

Embedded Linux system for SoundTalks Early Detection system

SoundTalks Early Detection systeem Dit systeem is ontworpen door SoundTalks. Het is een systeem voor het opsporen van ziek vee door het analyseren van het geluid dat ze maken, onder meer hoestgeluiden. Als bepaalde dieren te veel hoesten gaat er een licht branden en kan de veehouder ingrijpen alvorens heel de stal besmet is. Dit […]